1. Co to je individuální závod

 

Rozumíme tím sportovní závod, který se zamýšlí vyhlásit na delší období, například na měsíc, nebo na celou sezonu na reálné trati. Trať musí být vytýčená GPS polohami start, mezičasy a cíl. Do takového závodu se závodníci budou normálně přihlašovat, budou na startovní a výsledkové listině. Pořadatel jim bude průběžně prodávat startovné (spolu např. s účastnickou medailí, jídlem v restauraci, slevou na ubytování atp). Každý ze závodníků bude mít možnost kdykoli po obdržení startovního čísla na start závodu nastoupit a tento absolvovat. Existuje pak několik variant, jak změřit čas a dostat se do výsledků. Pořadatel (nebo majitel portálu, kde je závod publikovaný) může kdykoli jejich časy upravit, smazat, přidělit status DNS/DSQ atd. Virtuální závod tak řeší pořádání závodů například v době, kdy je vyhlášený zákaz pořádání hromadných akcí. 

 

Pro publikaci virtuálních závodů jsme připravili webovou stránku neprestizne.cz. Jsou na ní publikované závody, které mají jak startovní listiny, tak v závodu Orlík 18K se můžete podívat jak to vypadá, když je atlet v cíli. Pomocí funkce Tracking – Reply si lze jeho výkon přehrát:

 

Funkce Replay zobrazí nejen pohyb jednoho, ale více i vybraných závodníků, jakoby startovali spolu. 

 

 

2. Založení individuálního závodu


Pořadatel (osoba nebo firma/klub/město/hotel/…) musí mít svoji registraci v administrativní části Orgsu v profilu pořadatel závodu. Jak to udělat je uvedeno zde. Nastavit virtuální event je možné buď z již existujícího eventu, nebo lze založit nový. Status eventu virtuální se zadá do položky „Typ události“ na hlavní nastavovací stránce, volbu je třeba potvrdit uložením stránky tlačítkem zcela dole. 

 

 1. Datum eventu od – do zvolte podle období trvání závodu. 
 2. Do položky datum závodního dne (datum závodu) zadejte poslední den intervalu

 

Všechna další nastavení jsou stejná, jako pro normální event, nelze jen zadat harmonogram závodního dne (čas startů, cíle atd.). V každém případě je třeba objednat měřící licenci a zadat její privátní kód na stránce Event – Scénáře měření. Jak se budou závodníci přihlašovat, v registrační tabulce jim lze přidávat startovní čísla:


 

Nově přihlášený člověk (nebo tým) po přihlášení se nemá startovní číslo. Číslo mu lze zadat buď přímo v registrační tabulce, nebo na stránce „pracoviště registrace“. Pro přidělování čísel do VR není vhodné využívat funkci „automatické generování startovních čísel“. VR probíhá dlouhou dobu, někdo již má závod absolvovaný, jiný je čerstvě přihlášen a čeká na startovní číslo. K těmto závodníkům je třeba přistupovat individuálně. To je vlastně jediná hlavní starost pořadatele, Orgsu.com vykoná vše ostatní. Publikace startovních čísel na startovní listině se vypíná/zapíná na stránce Event - Publikace startovní listiny. 

 

Zadání měřících bodů

Na stránce Event – Zadání a přiřazení měřících bodů je třeba nejprve zadat GPS polohy všech bodů, které zamýšlíte do trasy přidat (start, mezičasy a cíl). Tyto body se zadávají nezávisle na zadání trasy závodu (buď nahrání GPX souboru na stránce Závody, nebo ruční zakreslení trasy na stránce nastavení měřících bodů – GPS Tracking). Pro konfiguraci virtuálního závodu nemusí být trasa závodu nahraná. Měřící body pro VZ jsou charakterizovány minimálně 3 znakovou zkratkou, názvem a GPS polohou jak ukazuje obrázek.

 

V dolní části stejné stránky je pak třeba trať závodu rozdělit na úseky a zvolené měřící body přiřadit. Kódy měřících bodů je nutné vybírat z nabízených seznamů měřících bodů. Ty se zobrazí při kliknutí na zelené šipečky vpravo od boxu. 


Jeden měřící bod lze využít pro více závodů a to i opakovaně, proto je přiřazení měřících bodů k závodu nutno provádět ve 2 krocích. Názvy úseků je možné si nazvat v boxech, defaultně je tam vložen název sportu. 

 

V tomto případě je vidno, že úseky na sebe jasně navazují a měřící body jsou použity logicky za sebou tak, jak byly zadány. Kliknutím na tlačítko „Uložit a otevřít nastavení pro tracking“ se otevře box, ve kterém lze nastavit vše pro potřeby měření virtuálního závodu pomocí Orgsu Tracking apky.  Technologie Orgsu umožní velmi jednoduše vypočítat technické časy ve všech zadaných bodech pomocí GPS poloh každého závodníka (týmu). 

Závodníci mají možnost použít bud svůj mobilní telefon, nebo chytré hodinky, které vyrobí GPX trasu. V obou případech je nutné zadat interval získávání polohy a poloměr kruhu, se kterým se bude pracovat pro určení času. S ohledem na typ sportu (očekávanou rychlost pohybu) pak lze tyto 2 parametry zadat a případně je i v průběhu virtuálního závodu uvážlivě měnit. Pro běh na 4km je nyní zvolen interval 15 sekund a poloměr pro vyhodnocování 100 metrů. Pro závod na silničním kole by bylo logické snížit interval na 10 sekund poloměr zvětšit třeba na 100 metrů. Pro závod důchodců s hůlkami lze pak poloměr zmenšit třeba na 20 metrů.

 

Kliknutím na „body pro výpočet časů“ se otevře tabulka se všemi měřícími body závodu a zvolená metoda pro určení času. Minimální interval pro získávání poloh je 10s, minimální hodnota poloměru je 20 metrů. Takto malý poloměr lze použít jen tehdy, kdy se chce vysoká přesnost pořízení vstupních časů, resp. pro pomalé závody (chůzi s hůlkami např.). 

 

Pro takto měřené závody je třeba uvést, že přesnost výpočtu technických časů je logicky závislá na použité technologii. Měření časů pomocí apky, kterou nesou závodníci je velmi dostupné a levné, přesnost však nelze porovnávat např. s chipovým měřením. V tomto kontextu je dobře zmínit, že nahrané technické časy lze ručně editovat, případně je smazat a nahrát časy nové, pořízené např. stopkami. Pokud závodník vyžaduje zpřesnit časy, tak to lze provést  na stránce Event – technické časy. S tím je třeba kalkulovat v návrhu ceny startovného pro virtuální závod. 

 

 

3. Publikace závodu a prodej přihlášek

 

Publikaci závodu a prodej přihlášek VZ provedete stejně jako každého jiného závodu. Buď využitím funkce „kalendář závodů“, funkcí „detail závodu“, případně jen službou „přihláška na závod“. 

Závodníky lze také na startovní listinu přidávat ručně jak z Event - Registrační Tabulky, tak ze stránky Event – Pracoviště registrace. 

Pro virtuální závody doporučujeme vytvořit nový aplet kalendáře závodů (Firma – posílení www stránek). V nastavení apletu kalendáře závodů zadejte, že chcete publikovat jak živé výsledky, tak GPS tracking. Tím bude aplet tyto služby nabízet, pokud ovšem budou vyrobeny – automaticky se nevyrobí. Aplet jak živých výsledků, tak GPS trackingu si musíte vyrobit opět na stránce Firma-posílení www stránek, nebo na stránce Event-aplety eventu. 

 

V nastavení eventu-závodu je dobře napsat informativní text, který se bude automaticky přidávat do potvrzovacích e-mailů atletům, kteří se na virtuální závod přihlásili. Jedná se o tento box:

 

Hodnoty xxxxxxx jsou poplatné vašemu závodu a lze je nalézt například na stránce Event-Měření výsledků a tracking.

 

Tento text si musí každý upravit podle typu svého závodu. Informace jak závod absolvovat je také nutné publikovat na webu závodu.  
 

“Gratulujeme vám, 

přihlásili jste se na individuální závod. Ten je vytýčen GPS souřadnicemi a mapka trati je publikována na našem webu. Jak závod absolvovat:

- Pokud se poplave, bude váš výkon třeba zaznamenat do chytrých hodinek. 

 

Pokyny pro použití hodinek:

 

V případě hodinek Garmin je třeba vždy pro záznam výkonu použít aktivitu „Běh“. Nabírání poloh je třeba volit záznam „vteřinový“, nikoli „smart“. Na start se dostavte kdykoli v časovém intervalu, který je pro event vymezen. Jakmile jednou odstartujte, tak se prosím pohybujte jen po zadané trase, přesně tak, jak je vyznačena. 

 

Pro start vašeho závodu musíte stisknout přesně v moment startu, stejně tak pro cíl. Mezičasy zaznamenávat do hodinek nemusíte, ty se budou vyhodnocovat automaticky. Pokud má individuální závod více disciplín, pak si v cíli každé dílčí disciplíny, například po plavání zadejte STOP. Aby se váš pohyb v depu, které není součástí individuálního závodu, nenahrával. Při startu další disciplíny, například kola pak zadejte Resume.  

V cíli je třeba stisknout ukončení záznamu. 

 

Po absolvování závodu musíte váš výkon převést do GPX formátu. Tento file je pak třeba importovat tak, že se přihlásíte ke svému profilu atleta a v menu „Detaily k závodům“ si musíte vybrat konkrétní závod a poté zvolit tlačítko „Nahrát GPX“. 

 

 

Pokyny pro použití mobilů

Svůj výkon zaznamenat i mobilním telefonem. Než na start nastoupíte, tak si musíte nahrát apku Orgsu Tracking a podle instrukcí na této stránce si musíte nastavit a vyzkoušet váš telefon. Pro login mobilního telefonu budete potřebovat ještě startovní číslo. Až vám číslo přidělíme, tak ho uvidíte na startovní listině závodu na našem webu … )

 

Apku si přihlašte předtím, než odstartujete s těmito údaji:


Race ID: xxxxxxxx, BIB: vaše startovní číslo ze startovní listiny a Private Key: xxxxxxxx


Než odstartujete si opět ověřte, že aplikace nabírá a odesílá v intervalu cca xxx sekund vaši polohu. Hodnoty Gathered a Sent se musí zvyšovat. Poté telefon vypněte displej a uschovejte tak, aby měl co nejlepší příjem GPS a můžete vyrazit. Musíte jet po určené trase, určitě pak projet místem tam, kde je zadaný mezičas. Mapu trasy s mezičasem uvidíte při rozkliknutí názvu závodu v kalendáři virtuálních závodů na webu. V průběhu závodu bude váš pohyb on-line k dispozici na kalendáři závodů. 

Doufáme, že se vám nový virtuální formát na reálné trase bude v této korona době hodit. Upozorňujeme, že jako pořadatelé nezodpovídáme za to v jakém počtu a s jakou ochranou na závod nastoupíte.”

 

 

4. Pozvánka na závod a absolvování závodu

 

Poté, kdy máte vše nastaveno (pište nám, abychom vám vaši konfiguraci zkontrolovali), pak můžete poslat vašim atletům, na FB, … pozvánku k registraci na váš virtuální závod. Pro jednotlivé typy klientů máme šablony textů, tak si o ně můžete napsat. V zásadě jde o to, informovat vaše atlety co chystáte a proč, zvláště nyní v době virové paniky je dobře zmínit, že je určitě dobře posilovat organismus tréninkem s vidinou závodu, byť ne masového, ale individuálního. Proto nabízíte závod virtuální. Pro vaši informaci: v orgsu lze závod virtuální kdykoli zpátky změnit na masový a změřit ho klasicky, bud pomocí apky, nebo chipů. 

 

Pozvánka na virtuální závod …. název …. 

 

Vážení závodníci,

Připravili jsme pro vás alternativu (novou akci) k našemu tradičnímu závodu … Běh kolem obory ?…. V žádném případě náš závod nebudeme rušit, protože pro vás chceme zachovat motivaci trénovat a zúčastnit se závodu. Posílení organismu sportem je to nejlepší, co můžeme pro prevenci virových a jiných onemocnění každý udělat.  

Na našem webu …www… se nyní na závod můžete přihlásit. Jako bonus, součást startovného jsme pro vás připravili … příklady: slevu na ubytování v chatě, kafíčko, účastnické tričko, …
 Po přihlášení vám zašleme e-mailem vaše startovní číslo a pokyny kdy a jak můžete trasu závodu absolvovat včetně změření vašeho času.

Děkujeme vám a těšíme se na vaši účast a vaše výkony. 

…. 


Jakmile se závodník přihlásí a zaplatí startovné, pořadatel mu musí sdělit jeho startovní číslo a pokyny, jak změřit čas. Poté se závodník může vydat závod absolvovat. Časy si atlet může pořídit jednou z 2 možností, jak je uvedeno v návrhu dopisu pokynů pro atlety:

 

Vážený závodníku,

Děkujeme vám za váš zájem o individuální závod ... nyní máte 2 varianty jak si změřit svůj výkon:


A) Pro vaši učast na závodu vám nyní sdělujeme vaše startovní číslo a přihlašovací údaje k mobilní aplikaci Orgsu tracking:

 

ID závodu

Xxxxxxxx

Startovní číslo

Xxx

Privátní kod

Xx xx xx

 

Apku si určitě vyzkoušejte podle pokynů na stránce zde: https://www.orgsu.com/cs/7-v-1/sledovani-poloh-behem-zavodu/sledovani-poloh-pomoci-mobilu

 

Aplikaci přihlaste těsně před závodem, zkontrolujte si znovu tento checklist, že nejste přihlášeni na wifi (že máte zapnutá mobilní data), že máte zapnuto pořizovat polohy pouze pomocí vašeho zařízení (nikoli z wifi, nebo bluetooth), že nemáte aktivní power saving mode (některá zařízení s aktivním power saving mode zaručeně vypnou i aplikace, které pracují na pozadí). Aplikace musí každých cca 15-30 sekund odeslat vaši polohu. To poznáte tak, že hodnoty Gathered a Sent se budou trvale zvyšovat. Poté můžete vypnout displej, mobil vložit na vhodné místo, aby měl dobrý „výhled na nebe“ – v držáku na ruce, v horní kapse bundy, nahoře v batohu atp. a můžete vyrazit. Po dosažení cíle aplikaci prosím odhlaste tlačítkem LOG OUT. 

 

B) V případě hodinek Garmin je třeba vždy pro záznam výkonu použít aktivitu „Běh“. Nabírání poloh je třeba volit záznam „vteřinový“, nikoli „smart“. Na start se dostavte kdykoli v časovém intervalu, který je pro event vymezen. Jakmile jednou odstartujte, tak se prosím pohybujte jen po zadané trase, přesně tak, jak je vyznačena. 

 

Pro start vašeho závodu musíte stisknout přesně v moment startu, stejně tak pro cíl. Mezičasy zaznamenávat do hodinek nemusíte, ty se budou vyhodnocovat automaticky. Pokud má individuální závod více disciplín, pak si v cíli každé dílčí disciplíny, například po plavání zadejte STOP. Aby se váš pohyb v depu, které není součástí individuálního závodu, nenahrával. Při startu další disciplíny, například kola pak zadejte Resume.  

V cíli je třeba stisknout ukončení záznamu. 

 

Po absolvování závodu musíte váš výkon převést do GPX formátu. Tento file je pak třeba importovat tak, že se přihlásíte ke svému profilu atleta a v menu „Detaily k závodům“ si musíte vybrat konkrétní závod a poté zvolit tlačítko „Nahrát GPX“. 

 

Varianta s hodinkami logicky neumožňuje atleta sledovat online. 

 

5. Jak změřit časy individuálního závodu

 


A) Pomocí Orgsu Tracking Apky 

Shrnutí toho podstatného:

 • Atleti si musí nahrát Orgsu Tracking z App store nebo Google Play. 
 • Musí si svůj telefon vyzkoušet a nastavit tak, aby aplikace měla povolení pro práci na pozadí (když telefon spí a je uložen v batohu). Aktuální instrukce jsou uvedeny na stránce zde: https://www.orgsu.com/cs/7-v-1/sledovani-poloh-behem-zavodu/sledovani-poloh-pomoci-mobilu 
 • Atleti musí dostat ID závodu, svoje startovní číslo a bezpečnostní kod (private key)
 • Pomocí těchto kodů se atlet zaloguje aplikaci před startem, přímo v místě startu. Poté už se nesmí vzdálit z okruhu, který je pro start vymezen, zpravidla je to 50 metrů. Opuštění tohoto okruhu = automatické zaznamenání startovního času. Atlet tedy nezadává v aplikaci čas startu ani čas cíle, to se počítá automaticky. 
 • V průběhu závodu je dobře si zkontrolovat, že mobil nabírá a posílá polohy. Pokud neposílá, nebylo nastavení a otestování telefonu dostatečné. Technologie různých zařízení mají všemožné mechanismy jak chránit baterii telefonu a zabíjejí na pozadí běžící aplikace. Apka sama o sobě neumí tyto mechanismy přetlačit, je nutná součinnost majitele telefonu, aby vypnul power saving ochrany.
 • Při doběhnutí do cíle netřeba vypínat aplikaci na cílové čáře. Vše odlogovat až po doběhu. 

 

B) Nahrání GPX záznamu trasy z chytrých hodinek

 

 • Atlet musí zahájit záznam do hodinek přímo na startu a ukončit ho přímo na cílové čáře. Čím více se bude shodovat GPS pozice startu a cíle s reálnou pozicí atleta, tím přesnější čas bude. 
 • Systém pozná, kdyby se polohy neshodovaly a chybný záznam trasy nebude nahrán.
 • Po závodu se atlet musí přihlásit do svého profilu atleta. Otevřít menu „Detaily k závodům“, vybrat závod z váčtu závodů. Poté použít tlačítko „nahrát GPX trasu“. 

 

 

Pokud již atlet trasy nahrané má, bude upozorněn, že opětovné nahrání způsobí přemazání původního záznamu. Atlet tak má možnost si svůj výkon na individuálním závodu opravit. Tlačítko „importuj záznam“ způsobí načtení souboru. 

 

 

Pokud nebudou shledány chyby (prázdný soubor, neodpovídající datum nebo jiné plohy), pak bude uvedena statistika importu:

  

Stejná funkce importu GPX souboru je k dispozici z administrace Event – Import GPX poloh. Stránka přinese seznam atletů závodu a u každého je možné otevřít službu importu :

  

Po provedení importu je třeba zkontrolovat, zda se technické časy správně nahrály. K tomu je stránka Event – Technické časy:

 

 

 


6. Ukázka, jak to funguje 

 

Závodnice s číslem 11 se vydala na trať a je nyní ve druhé části závodu. Funkce tracking na webu pořadatele, nebo třeba sponzora nabízí jak živý pohyb, tak funkci Replay. Pohyb závodníka (vybraných závodníků) lze tak přehrávat i zpětně. 

 

Na trať poté vyrazil závodník s číslem 33 Dolák. Jakmile opustil kruh kolem GPS polohy startovního prostoru, na stránce Event – Technické časy se ukáže jeho startovní čas. Jak vidno na obrázku dále, Diana s číslem 11 startovala v 10h 55minut, Dolák s číslem 33 startoval ve 12:19. 

 

Upozornění: funkce tracking (a také funkce živých výsledků) se sama pro daný závod nevytvoří. V menu Event – aplety eventu se musí tyto funkce (aplety) vytvořit a poté nahrát někam na web, případně povolit zobrazení těchto funkcí v apletu termínové listiny. 


Po otevření apletu termínové listiny (Firma – Posílení www stránek) je vidět, že funkce „zobrazit živé výsledky“ a „zobrazit tracking“ nejsou defaultně povoleny:

 

 

 

Kliknutí na pozici technického času se ukážou detaily pořízeného technického času. Tento čas lze změnit tak, že se z klávesnice zadá čas nový a kliknutím na šipku se do výsledků vloží čas z klávesnice. Kliknutím na šipku vedle technického času se z šipky stane křížek, čímž se čas do výsledků neuplatní. Detaily administrace pro měření časů hledejte v manuálu pro časoměřiče. V praxi ze zkušeností víme, že celá záležitost je prakticky bezobslužná. 

 

 

Pohled na živé výsledky (které jsou publikované na vašem webu, aby vaši atleti navštěvovali vaše stránky) tak již ukazuje první mezičas Vojty Doláka, který je o více než 2 minuty rychlejší již na prvním mezičase:

 

 

 

Pohled na záložku Tracking dává nyní možnost nejen vidět pohyb Vojty Doláka on-line, ale také funkcí replay spustit závod virtuálně od začátku a sledovat, jak se závod mezi těmito 2 závodníky vyvíjel. Celá služba lze nahrát na váš web, nebo na web sponzora závodu. Logo sponzora pak lze publikovat přímo na mapě závodu, v tomto případě se jedná o firmu Equica.cz, která nabízí projektové řízení, zejména v oblasti informačních technologií. 

 

Nutno dodat, že funkce tracking není pro měření virtuálního závodu nezbytná. Virtuální závod lze publikovat bez trackingu a vše bude pracovat docela stejně. 

 

 

 

Kdykoli v průběhu virtuálního závodu, tedy i po jeho ukončení, je možné na živých výsledcích volit mezi zobrazením čistých časů jednotlivých úseků 

 

a kumulativním časem od startu závodu (myšleno relativně, pro každého z účastníků):

 

 

Mezičasy jsou skvělá věc, která je důležitá jak pro zajímavost pro atlety, tak pro kontrolu, že to někdo neošulil. Jasně že lze trasu závodníka zkontrolovat na záložce Tracking. Proto je dobře, aby se virtuální závody stavěly ideálně od někud někam a tak, aby to nešlo lehce zkrátit. Bohužel jsou mezi námi tací, kdo budou hledat slabiny (nejsou tam rozhodčí, lze to zkrátit nebo jet na kole místo běžet atd). Tomu se nevyhneme, v případě zjištění podvodu lze časy smazat nebo závodníkovi udělit diskvalifikaci status DSQ. 

7. Publikace a tisk výsledků

 

Až bude individuální závod ukončen (vyprší čas, kdy pořadatel na stránce Event – Startovné zakáže přihlášky), pak lze přistoupit k publikaci neoficiálních, nebo oficiálních výsledků. K tomu slouží aplet „Výsledky“ (stránka Event – aplety vybraného eventu). Pro zajímavost, jak to v administraci vypadá, když se taková služba zakládá (například přihláška na závod, živé výsledky, tracking…):

 

 

 

 

Instalace tohoto apletu na webovou stránku přinese interaktivní službu prohlížení výsledků. Na stránce Event – Tisk výsledků se musí publikace neoficiálních výsledků povolit:

 

 

Publikace apletu výsledků pak umožňuje dynamické zobrazení jak čistých, tak kumulativních časů, výběr kategorií a sloupců:

 

 

Funkce tisku výsledků do PDF pak skýtá široké možnosti pro kreativitu, práce s logy eventu a sponzorů, názvosloví sloupců, volbu statusů závodníků atd. 

 

 

 

 

 

8. Série

 

Pokud chcete vyhlásit sérii a kalkulovat její pořadí, pak lze virtuální závod započítat do série až poté, kdy jsou vyhlášeny jeho oficiální výsledky. V průběhu virtuálního závodu, kdy jsou výsledky živé, nebo neoficiální, tak se výsledky do série nezapočítávají. Detaily pro vyhlášení série hledejte v manuálu „majitel série závodů“. 

 

9. Licence na virtuální / individuální závod

 

Orgsu stanovila cenu podpory pro tento typ závodů 10 Kč na osobu bez DPH. Cena měřící a tracking licence se nemění. 

 

Příklad pro ceny za závod, na kterém se bude účastnit 100 lidí:

 1. Podpora přihlášek a realizace individuálního závodu: 100 x 10 = 1000 Kč
 2. Měření a tracking: cena měření klesá s počtem závodníků, jak je uvedeno v tabulce na stránce Event – Scénáře měření. Pro 100 lidí je cena 4 Kč/osobu. 100 x 4 = 400 Kč. 

 

Celkem by tak podpora technologií Orgsu vyšla na 1400 Kč bez DPH.

 

 
 

 

 

10. Checklist pro virtuální závod

verze manuál

 

Firma: ………….   Event: ………….. Závod ………….

 

Téma 

Co a jak

Komentář

Status Eventu

Virtuální

OK

Datum eventu Od

Datum eventu Do

Datum závodu = závodního dne

xx

yy

yy

Zadej datum od

Zadej poslední datum

datum shodne s posledním datumem, OK

Status závodu

Veřejně

 

Event- závody

- nastavení GPX

- dohoda o podmínkách

 

Lze nahrát

?

 

Být nemusí, nakreslí se ručně

lze tam nahrát šablonu a zapnout. 

Závody – anotace

Informace a pokyny

Doplnění do mailu po přihlášce
 

….

ID Závodu

Krátký text

Tady musí být popis, kde je start, cíl, …

Vložit ID  a private key 

Startovné 

Od

Do

Atlet bude přihlášen po

Cena

 

xx.

yy

Po zaplacení

60 Kč

 

Nemusí se shodovat s datumem eventu

 

 

Možný rozdíl mezi zadanými a publikovanými hodnotami je k dispozici stránce Event- startovné. publikaci je třeba si zkontrolovat.

Aktivace měření

98.xxxxxx

Na stránce „Scénáře měření“ aktivovat měřící licenci

Zadání měřících bodů

Přiřazení měřících bodů trase

x

x

Start, mezičasy, cíl

Třeba provést dole v tabulce

Nastavení pro tracking

 

 

- interval pro načítání poloh

- povolení výpočtu časů

- zadaný perimetr 

- zadání trasy závodu

 

 

 

10 s

Ano

60 

Ručně nebo GPX

Nelze provést bez objednané měřící licence

 

pro měření apkou je třeba uvážit, aby za zadaný interval (např. za 10s) se určitě nabrala aspoň jedna poloha v zadaném perimetru (např. 60 m). závisí na typu sportu a délce závodu. vzorkovat 50km po 10 sekundách nedává dobrý smysl i s ohledem na šetření baterie v mobilech závodníků. 

Publikace na neprestizne.cz

Lze provést

jít na event – obchodní dohody k závodům +hromadná dohoda a tam vybrat firmu Orgsu VIRT, nabídnout partnerovi x %. Finance vybírané partnerem zadat ano.  

Vyrobení apletů

Živých výsledků

Tracking

 

...

Samy se nevyrobí!

Na stránce event – aplety eventu

Na stránce event – aplety eventu